1546852979 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมการเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน

ในวันที่ 7,11 และ 27 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพญาเม็งรายและ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ร่วมเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนบ้านแม่เปาใต้ ตำบลแม่เปา ธกส.อำเภอพญาเม็งราย ตำบลเม็งราย บ้านหนังสือตำบลไม้ยา ตำบลละ 30 เล่ม