1546852319 เข้าชม : 126 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ส่งเสริมการอ่าน

ในวันที่ 15 และ 22 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพญาเม็งราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด โดยจัดให้มีกิจกรรมการทำการ์ดวันคริสมาสและการ์ดอวยพรปีใหม่ทำมือ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาวิธีการทำและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง